Close

Lost your password?

Чл. 1.Въведение

Настоящите Условия касаят покупките от портала за онлайн търговия на „КВЯТ“ на адрес http://kwiat.bg.

Този портал е собственост на и се управлява от „КВЯТ“ ООД, дружество с ограничена отговорност, с адрес на управление гр. София, България, вписано в търговския регистър на София-столица, Данъчен/ДДС номер: BG 130 899 216, (от тук нататък наричано „Дружеството”).

Преди да направи поръчка, Клиентът следва да прочете и разбере настоящите Условия. Чрез извършването на покупка в онлайн магазина, Клиентът приема всичките разпоредби, разписани в настоящите Условия.

Чл. 2.Дефиниции

В настоящите Условия следните думи и изрази имат посоченото по-долу значение:

Сайт – онлайн услугата на адрес http://kwiat.bg

Онлайн магазин – услугата за онлайн продажби, управлявана от Дружеството и налична за Клиентите, чрез която се продават стоки. Порталът за онлайн търговия е достъпен на адрес http://kwiat.bg

Стоки – продуктите, предлагани на Клиентите от Дружеството чрез портала за онлайн търговия

Клиент – физическо лице, което прави поръчка чрез използване на сайта или юридическо лице, възможно е да е организационно звено без юридическа самоличност, от чието име се извършва сделка

Поръчка – когато даден Клиент изпрати на Портала за онлайн търговия правилно попълнен формуляр за поръчка (наличен в сайта), в който Клиентът посочва своите данни и стоките, които желае да закупи от магазина

Сделка – когато даден Клиент закупи стоки от портала за онлайн търговия съгласно настоящите Условия и въз основа направена поръчка

Плащане – насрещна престация в брой, извършена от даден Клиент по отношение конкретна сделка

Чл. 3.Регистрация и влизане в системата

За да може да прави покупки в Портала за онлайн търговия, Клиентът следва да се е регистрирал преди това.

Регистрацията се извършва чрез попълване на „Регистрационна форма“ на сайта http://kwiat.bg.

За да се регистрира Клиентът следва да прочете и приеме настоящите Условия, което също така означава, че дава съгласието си „КВЯТ“ ООД да обработва лични данни, необходими за изпълнение на направените през Портала за онлайн търговия поръчки.

След попълване на регистрационната форма, „КВЯТ” ООД ще изпрати съобщение по ел. поща на посочения в регистрационната форма адрес в потвърждение на получаването на данните.

След извършване на обстойно фирмено проучване и при условие, че Вашето искане за търговско сътрудничество е одобрено, “КВЯТ” ООД ще изпрати съобщение по ел. поща на посочения в регистрационната форма адрес, с потвърждение за активирането на акаунт.

След като Клиентът се е регистрирал, той може да влезе в Портала за онлайн търговия, използвайки за вход в системата своя адрес на ел. поща и избраната по време на регистрацията парола.

Чл. 4.Правене на поръчки

Клиентите могат да правят поръчки всеки ден и във всеки момент от денонощието чрез сайта http://kwiat.bg. След като се регистрира и влезе в сайта, Клиентът прави поръчка като посочва в сайта продукта, който желае да закупи. След това трябва да бъде натиснат бутонът за поставяне на продукта в кошницата и да бъде потвърдена поръчката.

Всички продукти, предлагани в Портала за онлайн търговия, са напълно нови и с калъф, нямат никакви дефекти и се предлагат в България и Европейския съюз съгласно приложимата нормативна база. Дружеството полага максимални усилия за осигуряване на това, че предлаганите стоки да изпълняват изискванията за високо качество и всичките стандарти, възприети от дружеството по отношения всякакви форми на продажба.

Може да се свържете с дружеството по телефон или ел. поща за всякакви въпроси и проблеми, свързани с поръчки или сделки от понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Дружеството уведомява, че цялостният вид на стоките, предлагани от Портала за онлайн търговия (по-конкретно, цветове и отсенки) и виждани от клиентите на техните устройства (монитор, дисплей), както и отпечатаните от клиентите изображения, може да се различават от действителния външен вид, в зависимост от индивидуалните свойства и настройки на въпросните устройства.

Чл. 5.Цени

Порталът за онлайн търговия съобщава данни за гамата на своите продукти на сайта http://kwiat.bg и предлага стоки, включени в базата данни на Портала за онлайн търговия чрез своята интернет услуга.

Цените, показани в сайта на Портала за онлайн търговия, до всеки отделен продукт:

Не включват ДДС и са дадени в евро;

Не включват транспортни разходи;

Са при условия FOB (франко място на товарене) София, България;

Всичките цени са крайни и включват всякакви договорени постоянни отстъпки.

Обвързващата и крайна цена е цената, посочена на продуктовата страница на Портала за онлайн търговия в момента на подаване на поръчката от Клиента.

„КВЯТ” ООД си запазва правото на периодични промени в цените на предлаганите стоки и да стартира или спира всякакви специални оферти или продажбени действия. Споменатото в предходното изречение право не засяга поръчките, направени преди влизане в сила на промяната в цената или стартиране на дадена специална оферта или продажба, като такива поръчки се изпълняват при същите условия, които са били приложими към момента на тяхното подаване.

Всички транспортни разходи се поемат от купувача освен в случаите, в които има подписан допълнителен договор или съществуват уговорки, уреждащи транспортните ангажименти, задължително комуникирани и одобрени от „КВЯТ“ ООД.

Чл. 6.Условия на плащане и доставка

Условията на плащане и доставка се договарят индивидуално с всеки клиенти съгласно обвързващи договори.

Cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸaтa e според графика на куриерската фирма за всяко населено място, като при всеки възможен случай се използва опцията за „Експресна доставка“.

Чл. 7.Лични данни

Данните на Клиент, създал акаунт в Сайта или направил поръчка, се обработват до степента, необходима за поддържане на акаунта и за извършване на сделки, съгласно Закона за дейностите по предоставяне на услуги по електронен път. Личните данни се администрират от Дружеството.

Клиентите, извършили процеса на регистрация чрез попълване на формуляра, едновременно дават съгласие да получават редовна търговска информация за специални оферти и актуализации на продуктовата гама на Дружеството.

Клиентите имат правото да разглеждат, коригират и изискват премахване на своите данни. Клиент, желаещ да коригира своите лични данни или да изиска премахването им, трябва да изпрати молба на адрес: „КВЯТ” ООД, ул. „Плачковица“ 1A, кв. Лозенец, София, България или евентуално на адрес headoffice@kwiat.bg. Във втория случай клиентът следва да изпрати съобщението от адреса на ел. поща, използван за създаване на акаунта и извършване на Сделка.

Чл. 8.Лицензи, търговски марки и авторски права

„КВЯТ“ ООД полага всички усилия, за да осигури максимална точност и актуалност на информацията, публикувана на неговата интернет страница. Ние не носим отговорност за грешки и неточности дотолкова, доколкото те не са вследствие на груба небрежност или целенасочено действие. „КВЯТ” ООД не носи отговорност за съдържанието на интернет страниците, поддържани от трети лица, както и за каквито и да е интернет връзки, водещи до неговата интернет страница. Цветовете на продуктите, представени на снимките, могат да се различават незначително от действителните.

Лицензи – „КВЯТ” ООД полага усилия за създаването на иновативна и информативна интернет страница. Молим да отбележите, че ние искаме да пазим своите права на интелектуална собственост, включително своите патенти, търговски марки и авторски права. Ето защо настоящата интернет страница не предоставя никакви лицензи за използване на интелектуалната собственост, принадлежаща на „КВЯТ” ООД или на интелектуалната собственост на трети лица.

Търговски марки – ако не е посочено друго, търговските марки, намиращи се на настоящата интернет страница, са пазени с придобити права върху търговските марки на „КВЯТ” ООД. Това се отнася също така до наименованието на моделите, логото и емблемите.

Авторски права – © „КВЯТ” ООД. Текстове, изображения, графика, видео файлове, както и тяхното разположение върху интернет страницата, са обхванати от авторски права, а също така и от други права върху интелектуалната собственост. Забранява се копирането на тези обекти с търговска цел или с цел разпространяване, модифициране и публикуване на тези обекти на други интернет страници без писменото съгласие на „КВЯТ” ООД. Интернет страниците на „КВЯТ” ООД могат да съдържат изображения, чийто носител на авторски права са трети лица.

Чл. 9.Заключителни разпоредби

Предоставянето на услуги може да бъде прекратено в следните случаи:

1.„КВЯТ” ООД си запазва правото да прекрати предоставянето на услуги чрез блокирането на акаунта на даден потребител, който по сериозен или постоянен начин:

Причинява затруднения или дестабилизира функционирането на Портала за онлайн търговия;

Действа във вреда на „КВЯТ” ООД, като нарушава разпоредбите на настоящите Условия;

Избягва своевременното заплащане на подадена поръчка според разпоредбите на настоящите Условия;

Избягва приемането на дадена поръчка при продажба с наложен платеж.

2.Ако даден потребител не е действал в нарушение на Условията, но действията му са считани за нежелателни, от „КВЯТ” ООД уведомява потребителя за този факт по ел. поща, с искане за незабавно прекратяване на въпросните действия.

3.Даден потребителски акаунт се деблокира от „КВЯТ” ООД въз основа обяснение, изпратено от потребителя на следния адрес: headoffice@kwiat.bg, при условие, че „КВЯТ” ООД счете въпросното обяснение за приемливо.

4.Предоставянето на услуги се подновява чрез деблокиране на потребителския акаунт по усмотрение на „КВЯТ” ООД.

Преустановяването на предоставянето на услуги не засяга изпълнението на договори, подписани от Продавача или Клиента, чийто акаунт е бил блокиран.

Към неуредените в настоящите Условия положения се прилага общо приложимата нормативна база, по-конкретно Гражданският кодекс и разпоредбите на Закона за специалните условия на продажби към потребители и изменението на Гражданския кодекс и Закона за защита на определени потребителски права и отговорността за вреди, причинени от вреден продукт.

Наименованията на всичките продукти, предлагани за продажба от „КВЯТ” ООД в онлайн магазина, се използват с цел идентификация и може да са защитени и запазени съгласно разпоредбите на Закона за интелектуалната собственост.

Ако настоящите Условия бъдат променени, всякакви поръчки, подадени преди датата на въпросната промяна, се изпълняват съгласно правилата, които са били приложими преди промяната.

Относно въпроси, свързани с транспорт, замяна на продукти и рекламации, можете да се свържете директно с нас с цел постигане на индивидуална договорка.

Click outside to hide the comparison bar
Compare
Top