Personal data

Информация за нас:

“КВЯТ“ OOД, EИK BG130899216, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe:  гp. Coфия, Бългapия, п.к. 1164, кв. Лозенец, ул. Плачковица 1, вх. А

Контакт  опазването на личните данни:

Малвина Димитрова shoponline@kwiat.bg тел: 0885 838 079

Нашият стремеж при работа с лични данни:

“КВЯТ“ обработва лични данни с две основни цели. Първата е да достави поръчаните от вас продукти възможно най-бързо и точно, а втората е да Ви информира относно новости, активности и промоции.
Сигурността на данните Ви има огромно значение за нас и за обществения ни имидж. Именно заради това ние прилагаме всички подходящи технически средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп или преждевременна загуба на данните.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да ви разясни как и защо ползваме личните ви данни.

Как и защо използваме личните ви данни:

За изпълнение на договора за покупко-продажба на продукт:
Ние обработваме личните ви данни, за да изпратим продукт (слънчеви очила, диоптрични рамки и др. оптични продукти), които са поръчани през онлайн платформата за електронна търговия www.kwiat.bg.

Обработката се извършва с цел:
 • Установяване самоличността на клиента;
 • Управление и изпълнение на вашите онлайн заявки;
 • Потвърждение на направената онлайн заявка;
 • Уведомление за статуса на поръчката ви;
 • Доставка на продукта до подаден от вас адрес;
За обмен на информация:

Обработваме данните Ви, за да ви информираме относно новости в компанията, промоции и активности, които биха могли да ви бъдат полезни при закупуване на продукт от фирма KWIAT. Обработката се извършва с цел: Изпращане на онлайн бюлетин.

Какви данни обработваме:

Данни за идентификация: Трите имена
Други данни: Адрес за доставка, телефон за връзка и имейл адрес.

Как и къде съхраняваме личните ви данни:

Как и къде съхраняваме личните ви данни:
Всички лични данни се съхраняват в системата на КВЯТ.

Кога изтриваме личните ви данни:

Всички лични данни, които съхраняваме ще бъдат изтрити две години след последната активност на акаунта в нашата онлайн платформа.

Вашите права по отношение на обработването
на лични данни:

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.
Право на КОРЕКЦИЯ:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • възражения за отказ от обработването на личните Ви данни се приемат в писмена форма на имейл адрес marketing@kwiat.bg
Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.