Затворете

Забравена парола?

„КВЯТ“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.002-0448-C01
РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА „КВЯТ“ ООД

Основната цел на проекта е насочена към развитие на управленския капацитет и подкрепа за растежа на фирма “Квят” ООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, включващи следните дейности: Дейности за услуги по въвеждане на система за управление в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001; Ползване на специализирана консултантска услуга за реинженеринг на процесите в дейността на компанията; Дейности за насърчаване използването на ИКТ технологии и услуги.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:
– Реинженеринг на процесите, както и разработване, въвеждане и прилагане на ИКТ базиран софтуер за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси и по този начин увеличаване на конкурентоспособността на компанията;
– Увеличаване на производителността на дейностите по производство на слънчеви очила, диоптрични рамки и стъкла благодарение на постигната по-висока ефективност на организация и управление на ресурсите;
– Насърчаване на експортната ориентация на компанията – чрез въвеждането на по-ефективна организация на взаимоотношенията и работата с чуждестранните клиенти (поръчки, доставки, обслужване на клиентите на външните пазари).

Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 353 000.00 лв., от които 210 034.99 лв. европейско и 37 065.00 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 13.09.2018 г.

Щракнете отвън, за да скриете лентата за сравнение
Сравни
Top