Затворете

Забравена парола?

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Реинженеринг на работните процеси в Квят ООД“

Днес, 25.08.2017 г., „Квят“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Реинженеринг на работните процеси в Квят ООД“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0448-C01/13.03.2017 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация на следните линкове:

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания

Оферта

Декларация

Проект по договор

Техническа спецификация

Щракнете отвън, за да скриете лентата за сравнение
Сравни
Top