Затворете

Забравена парола?

Пресконференция по повод края на проекта „Нов шанс за заетост в К в я т ООД“

BG05M9OP001-1.003 – НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015
По повод приключването на проект „Нов шанс за заетост в Квят ООД“ №BG05М9OР001-1.003-0470 с бенефициент „КВЯТ“ ООД, ще бъде проведена финална пресконференция в офиса на фирма „КВЯТ“ ООД на 24.10.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. Плачковица №1А, ет.2. Проектът бе осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“. На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените цели и дейности по проекта.

Щракнете отвън, за да скриете лентата за сравнение
Сравни
Top