Затворете

Забравена парола?

Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-14457-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за „Квят” ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

В резултат от изпълнението на проекта, ще бъдат осъществени разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 17.12.2020 г.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект …………………………………, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Щракнете отвън, за да скриете лентата за сравнение
Сравни
Top